Huisregels

Huisregels

Om de11devande11de goed te laten verlopen gelden de volgende huisregels in het MECC:

Bezoekers dienen zich altijd te houden aan onderstaande huisregels en de aanwijzingen van organisatiemedewerkers en beveiligingspersoneel op te volgen.

1. Het is niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen op het evenemententerrein:

>  Eigen meegenomen (alcoholische) dranken
>  Blik en glas
>  Drugs
>  (Vuur)wapens en andere gevaarlijke voorwerpen
>  Huisdieren
>  Obstakels worden geweerd; toegestaan zijn vlaggen en handzame bordjes.

Let op: in beslag genomen goederen worden niet geretourneerd !

2. Alle bezoekers van de11devande11de zijn verplicht mee te werken bij controle door de beveiligingsmedewerkers.

3. Het betreden van het MECC en het bijwonen van het evenement zijn geheel voor eigen risico van de bezoeker.

4. In geval van ongeregeldheden worden bezoekers uit het MECC verwijderd.

5. Er wordt geen alcohol verkocht aan personen jonger dan 18 jaar.

6. Bij vermeend dronkenschap kan de organisatie bezoekers de toegang tot het MECC weigeren of hen uit het MECC verwijderen.

7. Het is verboden om te roken in het MECC

8. De Sjeng Kraft Kompenei (organisator) stelt zich niet aansprakelijk voor enigerlei letsel aan bezoekers of schade aan goederen van bezoekers. Hieronder wordt onder andere ook diefstal en vermissing verstaan.

9. Tijdens de11devande11de worden foto's gemaakt en wordt gefilmd.