Huisregels

Huisreglement 11devande11de

1. Bezoekers dienen zich altijd te houden aan onderstaande huisregels en de aanwijzingen van de organisatie en het beveiligingspersoneel op te volgen. Daarnaast zijn alle bezoekers verplicht mee te werken aan controle en het mogelijk fouilleren door de beveiligingsmedewerkers. Er kan ook naar uw legitimatiebewijs worden gevraagd ter controle.

2. Het is niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen op het evenemententerrein:

>  Eigen meegenomen (alcoholische) dranken
>  Blik en glas
>  Drugs
>  (Vuur)wapens en andere gevaarlijke voorwerpen
>  Huisdieren
>  Obstakels zoals paraplu's worden geweerd; toegestaan zijn vlaggen en handzame bordjes.
Let op: in beslag genomen goederen worden niet geretourneerd!

3. Het betreden van het evenemententerrein en het bijwonen van het evenement zijn geheel voor eigen risico van de bezoeker.

4. In geval van ongeregeldheden worden bezoekers van het evenemententerrein verwijderd.

5. Er wordt geen alcohol verkocht aan personen jonger dan 18 jaar.

6. Bij vermeend dronkenschap kan de organisatie bezoekers de toegang tot het evenemententerrein weigeren of hen van het evenemententerrein verwijderen.

7. De Sjeng Kraft Kompenei (organisator) stelt zich niet aansprakelijk voor enigerlei letsel aan bezoekers of schade aan goederen van bezoekers. Hieronder wordt onder andere ook diefstal en vermissing verstaan.

8. Als je als bezoeker het evenemententerrein wilt betreden geef je toestemming om gefilmd en/of gefotografeerd te worden. Deze beelden worden gebruikt voor een televisie-uitzending, social media en persuitingen alsmede voor de algemene veiligheid. De beelden van de televisie worden opgeslagen en gebruikt om uit te zenden, de beelden die gemaakt worden in het kader van de veiligheid worden alleen opgeslagen en verstrekt aan opsporingsinstanties wanneer dit nodig blijkt te zijn.

9. De organisatie doet uitdrukkelijk een verzoek om geen kleine kinderen mee te nemen naar het evenemententerrein.

10. In het geval van dragen aanstootgevende kleding, ongeregeldheden en/of wildplassen wordt bezoekers de toegang tot het evenemententerrein ontzegt.

11. Voorwaarden aangaande Corona (COVID-19)
Toegang tot het evenemententerrein kan enkel verleend worden als de bezoeker in het bezit is van een vaccinatiebewijs, herstelbewijs of een negatieve coronatest die niet ouder is dan 24 uur.

Voor het evenement dient iedere deelnemer akkoord te zijn gegaan met de volgende voorwaarden:

Hij/zij/het zal;
niet naar het evenement komen wanneer:

  • wanneer men enige vormen van klachten heeft. Hiertoe behoren: koorts of verhoging, verkoudheidsklachten, hoesten, plotseling verlies van reuk en/of smaak.
  • wanneer men in nauw contact is geweest met iemand met corona.
  • wanneer men huisquarantaine heeft.
  • wanneer men positief is getest op corona.

tijdens het evenement:

  • luisteren naar de instructies van de organisatoren.
  • zich houden aan de extra maatregelen die zijn opgesteld door de organisatie.

achteraf:

  • wanneer een deelnemer positief is getest op corona dient hij/zij dit te melden bij de organisatie.
  • dringend advies een sneltest te doen op de 5e dag na het evenement.

12. Het is de 11devande11de niet toegestaan om er een in- en uitgaansbeleid op na te houden. Na het verlaten van het evenemententerrein is er geen hernieuwde toegang tot het evenemententerrein.

13. In situaties waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de organisatie.